KSA - Hình ảnh xây dựng nhà máy chế biến xỉ Titan


Đến nay, dự án nhà máy chế biến xỉ Titan đang trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, điện, viễn thông, hệ thống tường rào, cổng bảo vệ, nhà kho để chuẩn bị lắp đặt hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất. Theo kế hoạch, dự kiến đến hết năm 2016 Công ty sẽ hoàn tất việc đầu tư xây dựng cơ bản, trong Quý I/2017 sẽ hoàn thành lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị, dự kiến vận hành chạy thử nghiệm vào Quý II/2017.

 


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website