Giới thiệu dự án nhà máy Pigment, Nano Titan Hòa Thắng


Địa điểm: Cụm công nghiệp Thắng Hải, Thị Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.

Diện tích đất: 13,5 ha.

Công suất Pigment: 50.000 tấn/năm, Nano titan: 20.000 tấn/năm

Tỷ lệ góp vốn của KSA dự kiến: 25%, của đối tác khác: 75%

 

Các công việc đã thực hiện:

 
Về thủ tục pháp lý: 
 
Đang triển khai hồ sơ pháp lý để UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt. 
 
Công ty chuẩn bị triển khai các công tác: 
 
Lập Dự án đầu tư và Thiết kế cơ sở, lập các hồ sơ pháp lý liên quan để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đã ký thỏa thuận hợp tác với đối tác Cộng hòa Séc.
Bắt đầu triển khai sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án và pháp nhân liên doanh.
 
 

Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website