Giới thiệu dự án nhà máy Xỉ Titan BTC


Địa điểm: Cụm công nghiệp Thắng Hải, Thị Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.

Diện tích đất: 15,8 ha.

Công suất: 60.000 tấn/năm

Tỷ lệ góp vốn của KSA dự kiến: 51%, đối tác chiến lược: 49%

 

Các công việc đã thực hiện:
 
Về thủ tục pháp lý
 
Đã có hợp đồng thuê đất, đang triển khai hồ sơ pháp lý để UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt dự án và bổ sung quy hoạch. 
 
Công ty chuẩn bị triển khai các công tác:
 
 Lập Dự án đầu tư và Thiết kế cơ sở, lập Báo cáo an toàn bức xạ hạt nhân và Báo cáo Bảo vệ môi trường để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 

Các hạng mục dự kiến đang triển khai trong năm 2014 và bắt đầu xây dựng dự kiến vào quý 02 năm 2015


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website