Chiến lược phát triển


Trong dài hạn công ty chỉ tập trung kinh doanh nghành nghề cốt lõi là Chế biến sâu các sản phẩm Titan và xuất khẩu khoáng sản đã qua chế biến. Đây là ngành công nghiệp rất tiềm năng của Việt Nam do nước ta sở hữu nguồn quặng Titan phong phú (trữ lượng đứng thứ 2 thế giới).

 

Trong dài hạn công ty chỉ tập trung kinh doanh ngành nghề cốt lõi là Chế biến sâu các sản phẩm Titan và xuất khẩu khoáng sản đã qua chế biến. Đây là ngành công nghiệp rất tiềm năng của Việt Nam do nước ta sở hữu nguồn quặng Titan phong phú (trữ lượng đứng thứ 2 thế giới).

Hiện nay Chính phủ đã cấm xuất thô nguyên liệu Titan, chỉ cho phép xuất khẩu các sản phẩm đã qua chế biến, và tập trung phát triển ngành công nghiệp Titan tại vùng Binh Thuận, địa phương có trữ lượng quặng Titan lớn nhất nước.

KSA có nhiều lợi thế về tài chính, địa bàn đầu tư (trụ sở tại tỉnh Bình Thuận, có khu công nghiệp Titan đầu tiên trong nước) do đó mục tiêu trong dài hạn sẽ phấn đấu trở thành một trong những Công ty hàng đầu ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực Sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm Titan.

 
 

Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website