Ban cố vấn về ngành công nghiệp titan


CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CỐ VẤN (từ trái sang phải)

 

  1. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn
  2. Ông Chen Huiqing – Chủ tịch HĐQT Xi’an Best Electrical Furnace Technology Co.Ltd
  3. Ông Yu Xiaoliang – Chuyên gia Trung Quốc về Titanium
  4. Ông Đào Công Vũ – Trưởng phòng Kế hoạch Viện Mỏ Luyện Kim
  5. Ông Ngô Ngọc Định – Trưởng phòng Công nghệ Luyện kim Viện Mỏ Luyện Kim
  6. Ông Cheng Gourong – Chuyên gia Trung Quốc về Titanium

 


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website