Chính sách nhân sự


KSA chú trọng xây dựng môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp, tạo điều kiện để tất cả cán bộ, nhân viên (CBNV) phát huy tối đa sự sáng tạo và năng lực làm việc. Công ty đặc biệt đề cao công tác xây dựng đội ngũ nhân viên kế thừa nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cấp quản lý cho những năm tiếp theo.

 

CÁC CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN (CBNV) CÔNG TY

KSA chú trọng xây dựng môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp, tạo điều kiện để tất cả cán bộ, nhân viên (CBNV) phát huy tối đa sự sáng tạo và năng lực làm việc. Công ty đặc biệt đề cao công tác xây dựng đội ngũ nhân viên kế thừa nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cấp quản lý cho những năm tiếp theo.

Thu hút nguồn nhân lực trình độ cao từ nhiều nguồn trên thị trường lao động để đa dạng đội ngũ quản lý, nhân viên cho công ty. Ngoài ra, công ty còn tham gia các chương trình tài trợ học bổng cho sinh viên, tiếp nhận sinh viên thực tập như là một phương pháp xây dựng nguồn nhân lực dự trữ.

Công ty luôn khuyến khích nhân viên sáng tạo

KSA luôn đánh giá cao các cán bộ có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của công ty

Công ty thực hiện các chương trình du lịch trong nước để các CBNV thư giãn, nghỉ ngơi. Ngoài ra, công ty còn triển khai các chương trình tham quan thực tế kết hợp song song với việc du lịch nhằm mục đích vừa tăng cường sự gắn kết giữa người với người trong tập thể vừa trực tiêp tạo điều kiện cho CBNV mở rộng tầm nhìn để nâng cao hơn nữa năng lực bản thân.

Để thu hút nguồn nhân lực trình độ cao công ty xây dựng một chế độ thu nhập cạnh tranh. Đồng thời Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để CBNV được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với trình độ và yêu cầu của các đơn vị nhằm đáp ứng kịp thời tình hình phát triển của Công ty.

Ngoài ra để nâng cao tinh thần làm việc, Công ty thực hiện thưởng nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm, lương tháng 13 cho toàn thể CBNV công ty; thưởng vào dịp Tết cổ truyền dân tộc với những cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty.

KSA thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và đảm bảo cho tất cả các CBNV chính thức của công ty đều được tham gia vào quá trình bảo hiểm theo luật định.

  1. SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ QUA CÁC NĂM

Năm

2010

2011

2012

Số lượng (người)

25

25

26

 

  1. CƠ CẤU TRÌNH ĐỘ CBNV NĂM 2011

Nhóm trình độ

Số lượng

Tỷ lệ

Đại học, trên đại học

19

73%

Cao đẳng

01

5%

Trung học chuyên nghiệp

03

11%

Trình độ khác

03

11%

Tổng cộng

26

100%

 

  1. THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến việc cải thiện đời sống của CBNV, từng bước điều chỉnh bảng lương phù hợp với tỷ lệ lạm phát. Theo đólương bình quân của CBNV năm 2011 là 4,000,000 đồng/người/tháng. Năm 2012 lương bình quân 7,800,000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra, công ty quan tâm đến những chính sách chăm sóc đời sống tinh thần của CBNV thông qua các hoạt động đoàn thể; tổ chức sinh nhật tập thể hàng tháng cho CBNV, mở các câu lạc bộ thể dục thể thao…

Hàng năm Công ty trích ra một phần lợi nhuận để giúp đỡ những CBNV gặp khó khăn, ngoài ra Công ty còn nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trợ cấp thương binh, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, cùng với Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận chăm sóc Xã nghèo…

 

Ban giám đốc cùng toàn thể CBNV công ty và gia đình trong chuyến du lịch Đà Lạt năm 2012


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website