KSA - CBTT ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành.Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website