KSA - CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT và thay đổi Tổng giám đốc


Tệp đính kèm :


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website