KSA - Công văn CBTT Nghị quyết về việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị ngày 20/08/2018


Tệp đính kèm:


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website