KSA - CV số 30/2018 V/v giải trình chậm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website