KSA - Thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.


Tệp đính kèm :


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website