Đại hội đồng cổ đông thường niên KSA 2015 đã diễn ra thành công tốt đẹp


Đại hội đồng cổ đông thường niên KSA 2015 đã diễn ra thành công tốt đẹp, các nội dung đều đã được thông qua, công ty xin được gửi lời cảm ơn trân thành đến quý cổ đông, ban chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu và các đơn vị phối hợp tổ chức đã góp phần giúp đại hội thành công tốt đẹp.

Tệp đính kèm :


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website