KSA - Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2014


Các thông tin liên quan tới đại hội cổ động 2014

 

 

Thông tin về Đại Hội Cổ Đông 2014

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình thuận trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 như sau

Thông tin về đại hội cổ đông

 • Thời gian tổ chức :   8h00 Thứ bảy, ngày 26/04/2013 
 • Địa điểm :   Khách Sạn Palace Sài Gòn
 • Địa chỉ: 56 - 66 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
 • Đối tượng  tham dự :  Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2014.
 • Nội Dung: 
  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013
  • Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014
  • Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2013
  • Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
  • Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
  • Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
  • Thông qua Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2014
  • Thông qua Tờ trình về kế hoạch, phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi năm 2014
  • Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS
  • Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ghi chú: 

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 23/04/2014 theo địa chỉ:
Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
B2-03 Nam Thiên 2, Đ. Hà Huy Tập, P.Tân Phong, Quận 7-Tp.HCM

 

 • ĐT: (84-08) 54123486             
 • Fax : (84-08) 54123648                   
 • Email: haplv@ksa.com.vn
Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự và các tài liệu sử dụng sẽ được gửi cho Quý vị tại Đại hội và được cập nhật trên website:

 

http://www.ksa.com.vn
Trong kỳ Đại hội lần này có nội dung bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đề nghị quý cổ đông xem Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử được đăng trên website http://www.ksa.com.vn và cổ đông nào tham gia đề cử, ứng cử, xin vui lòng gửi các hồ sơ sau đây (theo mẫu được đăng trên website Công ty) trước 16h30 ngày 21/04/2014 theo địa chỉ Công ty như trên:

  -Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
  -Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
  -Sơ yếu lý lịch và cam kết (theo mẫu).
Mong quý cổ đông gửi hồ sơ đúng thời hạn. Mọi trường hợp gửi hồ sơ sau thời gian trên Ban tổ chức đại hội không có trách nhiệm giải quyết.
Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.
Trân trọng!

Tệp đính kèm :

 


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website