Công Văn của Thủ Tướng Chính Phủ V/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các dự án chế biến xỉ titan tại tỉnh Bình Thuận năm 2014Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website