Công Văn của UBND Tỉnh Bình Thuận V/v đầu tư Nhà máy chế biến xỉ titan tại Cụm công nghiệp Thắng Hải, huyện Hầm Tân năm 2013Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website