Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn CP từ nguồn VCSH


I. Giới thiệu về tổ chức phát hành
1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
2. Tên giao dịch:  Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận;
4. Điện thoại: (84.62) 387 0935                      Fax: (84.62) 387 1935;
5. Mã chứng khoán:   KSA
6. Vốn điều lệ: 339.736.290.000 đồng;
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng An Bình Hà Nội; Số hiệu tài khoản: 0111 035 326 002.
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 3600802882 ngày 22/04/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 24/01/2014 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác và chế biến khoáng sản, đầu tư kinh doanh bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng công nghiệp và dân dụng...            
-  Mã số: Không có
-  Sản phẩm/dịch vụ chính:
-  Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, khu du lịch;
-  Khai thác chế biến khoáng sản;
-  Mua bán nguyên liệu gốm sứ, máy móc, thiết bị phụ tùng xe cơ giới, phân bón hóa chất, quặng kim loại...;
-  Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống, vận tải hàng hóa, kho bãi;
-  Đầu tư tài chính, kinh doanh môi giới bất động sản...;
-  Tổng mức vốn kinh doanh: 395.494.103.436 đồng (Theo chỉ tiêu vốn chủ sở hữu trên BCTC kiểm toán năm 2013)
II. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua. 
III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
1.   Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN;
2.   Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông;
3.   Mệnh giá cổ phiếu:  10.000 đồng/ cổ phiếu;              
4.   Tổng số cổ phần: 33.973.629 cổ phần;
5.   Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.973.629 cổ phiếu;
6.   Số lượng cổ phiếu quỹ:  0 cổ phiếu;
7.   Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.397.363 cổ phần;
8.   Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 33.973.630.000 đồng;
9.   Tỷ lệ phát hành: 10 %;
10. Nguồn vốn: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán. Theo báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán của Công ty, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có số dư là: 54.625.582.324 đồng;
11.    Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/06/2014
12.    Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không bị vượt quá số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy. 
 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
   
PHẠM NGỌC AN
 
 

Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website