Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường KSA đã diễn ra thành công tốt đẹp


Hôm nay, ngày 12-11-2014 Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình thuận đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các nội dung trong đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ vững chắc trong thời gian tới.

 
Hình ảnh: Đoàn chủ tịch trong phần thảo luậnHình ảnh: Giới thiệu danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT


Hình ảnh: Bỏ phiếu trong đại hộiHình ảnh: HĐQT mới ra mắt ĐHĐCĐ

Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website