KSA là đại lý phân phối chính thức DAP Đình Vũ


KSA đã ký hợp đồng với Công ty DAP VINACHEM về việc KSA phân phối phân bón DAP Đình Vũ cho Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và các tình miền nam.


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 0252 3602333

Fax: (+84) 0252 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website