KSA - Một số hình ảnh làm việc của Ban quản lý dự án Nhà máy luyện Xỉ Titan


 


Thông tin liên hệ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (+84) 062 3602333

Fax: (+84) 062 3602333

Email: cbtt@ksa.com.vn


Liên kết website